Regulamin PDF Drukuj Email

1) Cel:
 • popularyzacja czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Gorlic i Ziemi Gorlickiej,
 • popularyzacja różnych dyscyplin sportowych,
 • wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek Ziemi Gorlickiej w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • nawiązanie przyjacielskich kontaktów.
2) Organizatorzy:
 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach,
 • Club 10 Gorlice,
 • Klub bilardowy "ósemka"
 • Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gorlicach
3) Patronat:
Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice

4) Patronat medialny:
 • Gazeta Krakowska,
 • Telewizja Gorlice,
W VIII Gorlickim Wieloboju Sportowym mogą brać udział pełnoletnie osoby będące mieszkańcami Gorlic lub Powiatu Gorlickiego. Warunkiem udziału jest  posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu lub własnoręczne podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa oraz zgoda naprzetwarzanie danych osobowych. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni w zakresie NW oraz stosować się do zapisów Regulaminu VIII Gorlickiego Wieloboju Sportowego i regulaminów poszczególnych dyscyplin wchodzacych w skład niniejszego wieloboju.
Ustala się n/w kategorie wiekowe
- kobiety (jedna kategoria wiekowa)
- mężczyźni 18--35; 36-50; +51
Organizator dopuszcza start osobom starszym w niższej kategorii wiekowej w całym cyklu GWS.

6) Terminarz konkurencji:
 Nazwa konkurencji Termin realizacji
Pływanie 12 stycznia
Jazda szybka na lodzie 3 lutego
Bilard 16 lutego
Narciarskie biegi 24 lutego
Slalom gigant 5 marca
Bowling 16 marca
Tenis stołowy 11 kwietnia
Kolarstwo przełajowe 14 maja
Strzelanie z kbks 29 maja
Biegi 30 maja
Łyżworolki 15 czerwca
Boule - kobiety 26 czerwca
Boule - mężczyźni 27 czerwca
Tenis ziemny - kobiety 1 lipca
Tenis ziemny – mężczyźni gr I 2 lipca
Tenis ziemny – mężczyźni gr II 3 lipca
Tenis ziemny – mężczyźni gr III 11 lipca
Ringo 17 lipca
Strzelanie z łuku 25 lipca
Beach Tenis 6 sierpnia
Pumptrac-jazda rowerowa 21 sierpnia
Dart 16 września
Badminton 7 października
Crossminton 21 października
 
 
7) Punktacja:
Prowadzona będzie punktacja na najbardziej wszechstronnego zawodnika i zawodniczkę Ziemi Gorlickiej w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnie przez siebie wybranych konkurencjach - do  punktacji zalicza się punkty z 17 konkurencji najwyżej punktowanych wg poniższe klucza.

Punktacja w poszczególnych konkurencjach :
1 miejsce – 15 pkt, 2 m – 13 pkt, 3 m – 11 pkt, 4 m – 9 pkt, 5 m – 8 pkt, 6 m – 7 pkt, 7 m – 6 pkt, 8 m – 5 pkt, 9 m – 4 pkt, 10 m – 3 pkt, 11 m – 2 pkt, 12 m – 1 pkt.

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji wielobojowej o zajętym miejscu decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych konkurencjach, a jeżeli te będą takie same to o wyższym miejscu decydować będzie wiek – im starszy zawodnik/zawodniczka tym wyższe miejsce.

8) Nagrody:
Rywalizacja toczyć się będzie przez cały rok, a najlepsi otrzymają nagrody finansowe w wysokości :

I miejsce – 300 zł., II miejsce – 200 złotych, a trzecie – 100 złotych.

W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów wysokość nagród finansowych i ich ilość może być powiększona. Ponadto wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, a 20 najlepszych zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach otrzyma pamiątkowe koszulki.


9) Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Uczestnicy zawodów pokrywają we własnym zakresie: koszty wpisowego (większość zawodów - 2 zł.) oraz ubezpieczenie NW.

10) Postanowienia końcowe:
Wszystkich zawodników obowiązuje na obiektach sportowych obuwie sportowe /mile widziane jednakowe stroje sportowe/. W poszczególnych dyscyplinach obowiązywać będą szczegółowe regulaminy. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.
Niniejszy regulamin i wszelkie informacje z Gorlickim Wielobojem Sportowym publikowane będą na specjalnej stronie internetowej – www.gorlice.pl/gws oraz n na facebook-u.
Uczestnik udziela zezwolenia na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku w formie audiowizualnej lub zdjęć, utrwalonych w trakcie transmisji internetowych, telewizyjnych, nagrań i fotorelacji z rozgrywek w ramach VIII Gorlickiego Wieloboju Sportowego.
Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto,gmina) na listach klasyfikacyjnych VII GWS.

ORGANIZATOR
 

Copyright © 2011 Gorlicki Wielobój Sportowy
Wszelkie prawa zastrzeżone!